Trong tự nhiên, các chất kích thích sinh trưởng hay ức chế sinh trưởng được gọi chung là chất điều hòa sinh trưởng được sinh ra từ chính bản thân cây trồng và thực vật nói chung. Tuy nhiên để tạo mầm và rễ theo ý muốn của con người, chúng ta đã sản xuất được các chất điều hòa sinh trưởng và được sử dụng linh hoạt theo các giai đoạn phát triển của cây. Trong bài viết này xin giới thiệu 2 chất kích thích sinh trưởng cho rễ, mầm cây và cách sử dụng phổ biến. 1. Auxin: NAA – Được tạo ra từ các chồi đỉnh của thân hay cành cây, cũng như từ các lá non và được chuyển xuống vùng thấp qua hệ ống phloem (mạch dẫn trong thân), nhiệm vụ chính của nó là hình thành rễ. NAA thúc đẩy hình thành rễ…