Tình trạng cây của bác khách: khi mua về để nguyên bầu, cỡ 1 tháng, đợi không thấy bật mầm, sốt ruột kiểm tra thì phát hiện rễ bị hư, thối nặng do bầu quá chặt, cây bị bí hỏng rễ. Phương án xử lý: * Thu bớt thêm 1 phần tàn, chú ý kiểm tra các cành bị khô hỏng, cắt vào đến phần da cây xanh, bôi keo liền sẹo tránh nấm. * Xử lý bầu: xả sạch hoàn toàn đất của bầu cũ, cắt gọt các rễ thối hỏng đến phần tươi (Khi đến phần tươi nên cắt đảm bảo sạch chỗ thối hỏng). Ngâm kích rễ, tưới định kỳ như hướng dẫn. * Chất trồng: mụn dừa + trấu, chất trồng nếu dùng tay nắm chặt chất trồng không thấy nước chảy ra nhiều, chỉ rỉ rỉ 1 2 giọt thì là đủ ầm, hoặc sờ…